Tag Archives: نازنین بیاتی

جدول فروش فیلم های سینمایی روی پرده در تهران

جدول فروش فیلم های سینمایی روی پرده در تهران فروش فیلمها در سینماهای تهران تا امروز یکشنبه به شرح زیر است : دربند ۹۱۷.۰۰۰.۰۰۰ بشارت به…  ۲۶۳.۵۰۰.۰۰۰ به خاطر پونه  ۶۹۹.۶۰۰.۰۰۰ آزاد راه  ۵۸.۴۰۰.۰۰۰ استرداد ...