Tag Archives: نجوم

تیم المپیاد نجوم دانش آموزی، قهرمان جهان شد

کسب مقام قهرمانی جهان توسط تیم المپیاد نجوم دانش آموزی کشور به گزارش خبر اینترفر ؛ معاون مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان ودانش پژوهان جوان، از کسب مقام قهرمانی جهان توسط تیم المپیاد نجوم دانش ...

کشف سیاره غول پیکری که ۲۵۰۰ برابر زمین است

کشف سیاره غول پیکری که ۲۵۰۰ برابر زمین است تیمی بین‌المللی از ستاره‌شناسان موفق به کشف سیاره‌ای عظیمی شده‌اند که اندازه آن دو هزار و ۵۰۰ برابر زمین و هشت برابر مشتری است. این شیء ...