Tag Archives: نحوه و زمانبندی “ثبت نام یارانه”

زمانبندی و رفع مشکل در ” ثبت نام یارانه “

تمدید، زمان بندی مراجعه  براساس شماره کارت ملی و پاسخ به برخی سوالات از نحوه ثبت نام و تنظیم فرم یارانه در سایت رفاهی www.refahi.ir از رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها اکبر ایزدی رئیس سازمان ...