Tag Archives: نمایندگی مایکروسافت

نمایندگی و شعبه فروش مایکروسافت آمریکا در ایران + عکس

شرکت مایکروسافت که شرکتی آمریکایی و چندملیتی است در بازار موبایل ایران شعبه فروش دایر کرد. شرکت آمریکایی مایکروسافت گوی سبقت را ربود و در بازار موبایل ایران شعبه فروش زد. به گزارش خبر اینترفر ...