Tag Archives: نمک

آزمایش دیوانه ها و نمک شیرین! / لطیفه

آزمایش دیوانه ها در تیمارستانی میخواستند دیوونه ها رو امتحان كنند, زیر چراغی یك میز گذاشتند و روی آن مقدار زیادی روغن ریختند و ازشون خواستند یكی یكی بروند روی میز و چراغ رو عوض ...

عکس های خارق العاده را حدس بزنید

عکس های خارق العاده را حدس بزنید این چیست؟  این عکس (تصویر اول) بخشی از نوشیدنی‌های گازدار و خوشمزه است؛ که اثر بری ماکاریو است. وی برای رسیدن به چنین تصویری، چندین نوشیدنی گازدار را ...