Tag Archives: نوزاد چاق

چاقی نوزادتان نتیجه ورزش نکردنتان!

چاقی نوزادتان نتیجه ورزش نکردنتان! پزشکان به مادران باردار توصیه می کنند تا در دوران بارداری در صورت عدم منع پزشکی برای سلامت خود و نوزاد حتماً ورزش کنند. پزشکان دریافته اند بانوانی که در ...