Tag Archives: نکونام

نکونام از قلعه نویی و فتح الله زاده ناراحت است

 نکونام از قلعه نویی و فتح الله زاده ناراحت است نکونام از قلعه نویی و فتح الله زاده ناراحت است. او انتظار نداشته این قدر راحت بگویند می توانی از استقلال بروی. کاپیتان تیم ملی ...