Tag Archives: هدست

عرضه Mp3 Player های Sony غوطه ور در آب !

کسانی که پخش کننده های MP3 سونی را دارند و عملا در هنگام ورزش از آن استفاده کرده اند، می دانند که این پخش کننده ها از جمله بهترین و راحت ترین پخش کننده موسیقی ...