Tag Archives: هک شدن GPS

هک شدن GPS توسط دانشجویان تگزاس

هک شدن GPS توسط دانشجویان تگزاس در یک عملیات هک آزمایشی، محققان توانستند سیستم ناوبری یک قایق را به هم بریزند. گروهی از دانشجویان دانشگاه تگزاس توانستند با ایجاد اختلال در سیستم ناوبری یک قایق، ...