Tag Archives: واردات برنج

جمع آوری برنج های آلوده از بازارهای خراسان شمالی

جمع آوری برنج های آلوده از بازارهای خراسان شمالی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از جمع‌آوری دو تن برنج آلوده از مراکز عرضه و فروش استان خبر داد. نادر نیک پرست ؛  منطقه ...