Tag Archives: وضعیت برنج

وضعیت قیمت خرید تضمینی برنج در خوزستان و نارضایتی برنجکاران

وضعیت قیمت خرید تضمینی برنج در خوزستان و نارضایتی برنجکاران یک برنج‌کار خوزستانی از قیمت تعیین شده خرید تضمینی هر کیلو برنج در سال جاری برای برنج‌کاران خوزستان گلایه کرد. صادق ساکی اظهار کرد: در ...