Tag Archives: پارچین

آمانو با عینک جاسوسی وارد پارچین شد! عکس

رسایی از عینک های جاسوسی آمانو و هیئت همراه در اینستاگرامش می گوید به گزارش خبر اینترفر ؛ حمید رسایی در صفحه اینستاگرامش نوشت: خط قرمز نظام جمهوری اسلامی در سایه خوش بینی های دولت ...