Tag Archives: پزشکی شهید بهشتی

اولین پیوند دست در خاور میانه

اولین پیوند دست در خاور میانه – عضو تیم پیوند دست بیمارستان ۱۵ خرداد گفت: اولین عمل جراحی پیوند دست از جسد در ایران بعد از ۸.۵ ساعت نفس گیر با موفقیت به پایان رسید. ...