Tag Archives: پزشک

ویزیت رایگان” پزشکی از امروز در سراسر کشور

ویزیت رایگان مردم از امروز بمدت ۳ روز در سراسر کشور رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر از اجرای طرح ویزیت رایگان مردم در ۳۸۹ شعبه و خانه داوطلب جمعیت در سراسر کشور خبر داد. فرحناز ...

مایکل شوماخر در هجدهمین روز کما

مایکل شوماخر در هجدهمین روز کما در حالیکه مایکل شوماخر برای هجدهمین روز در کما به سر می برد، پزشکان آزمایش بر روی سر او را آغاز کردند. پزشکان سرانجام آزمایش‌های خود را بر روی ...

آیا درد پهلوها از کلیه هاست؟

آیا درد پهلوها از کلیه هاست؟ درد کلیه در اثر عفونت کلیه یا آسیب رسیدن به آن ایجاد می شود. اگر پشت یا پهلوی شما آسیب ببیند، مثل برخورد ضربه، ممکن است فکر کنید که ...