Tag Archives: پسردار شدن

دوست دارم فرزندم پسر متولد شود

دوست دارم فرزندم پسر متولد شود دلیل طراحی این تحقیق، کاهش تولد نوزاد پسر در کشورهای پیشرفته صنعتی به ویژه انگلستان بوده است. بر اساس مطالعه ای که به صورت مشترک توسط دانشگاه آکسفورد و ...