Tag Archives: پلنگ

چهارمین پلنگ ایرانی هم کشته شد / ۱۵ روز نحس

چهارمین پلنگ ایرانی هم کشته شد / ۱۵ روز نحس ۱۵ روز نحس برای پلنگ‌های ایرانی – چهارمین پلنگ هم کشته شد آذرماه برای پلنگ‌های ایرانی ماهی بسیار بدیمن بوده است. در حالی که از ...

گیلان خواستار یوزپلنگ آسیایی! پلنگهای گیلانی نامشخص اند

گیلان خواستار یوزپلنگ آسیایی! پلنگهای گیلانی نامشخص اند معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست گیلان گفت: تعداد پلنگ‏‌های گیلان مشخص نیست. علی‏‌نژاد با بیان اینکه در گذشته وجود دام درجنگل  برای حفاظت از دام‏‌ها ...