Tag Archives: کشتی ایران روسیه

نتیجه جام جهانی کشتی آزاد ، ایران ۶ روسیه ۱

نتیجه جام جهانی کشتی آزاد ، ایران ۶ روسیه ۱ به پایان رسید ؛ کشتی آزاد ایران انتقام کشتی فرنگی را از روسیه گرفت تیم ملی کشتی آزاد ایران با پیروزی کمیل قاسمی در وزن ...