Tag Archives: کنسرت شهرام ناظری در اردبیل

کنسرت شهرام ناظری” در روزهای ۹ و ۱۰ مردادماه

کنسرت شهرام ناظری درروزهای نهم و دهم مردادماه با همراهی گروه فردوسی در ورزشگاه شش هزار نفری رضازاده اردبیل برگزار می شود. استاد ناظری که در ماه های گذشته اجراهایی را در تهران و سایر ...