Tag Archives: گارد ساحلی

ورود ۳ فروند کشتی چینی به آبهای مورد اختلاف با ژاپن

گارد ساحلی ژاپن می گوید ۳ فروند کشتی چینی وارد آبهای مورد مناقشه میان دو کشور شده اند. رویترز: گارد ساحلی ژاپن امروز اعلام کرد، ۳ فروند کشتی گارد ساحلی چین وارد آبهای سرزمینی این ...

ورود کشتی های چین به آب های ژاپن

ورود کشتی های چین به آب های ژاپن منابع خبری از ورود ۳ کشتی چین به آبهای مورد مناقشه این کشور با ژاپن شدند. گلوبال پست – روز یکشنبه ۳ کشتی گارد ساحلی چین برای ...