Tag Archives: یادداشت

پرویز پرستویی از جشنواره فجر می گوید: خوب شد نبودم…

یادداشت پرویز پرستویی درباره جشنواره فیلم فجر خدا را شکر که آسمان، زمین‌گیرمان کرد و در محاصره برف ماندیم و نتوانستیم بیاییم و نیامدیم… با خودم می‌اندیشم که اگر من هم در آن سالن و ...