Tag Archives: cinema

جدول فروش فیلم های سینمایی روی پرده در تهران

جدول فروش فیلم های سینمایی روی پرده در تهران فروش فیلمها در سینماهای تهران تا امروز یکشنبه به شرح زیر است : دربند ۹۱۷.۰۰۰.۰۰۰ بشارت به…  ۲۶۳.۵۰۰.۰۰۰ به خاطر پونه  ۶۹۹.۶۰۰.۰۰۰ آزاد راه  ۵۸.۴۰۰.۰۰۰ استرداد ...