Tag Archives: Don Chuck Monogatari

پسر شجاع ؛ خرس نبود !

پسر شجاع ؛ خرس نبود ! پسر شجاع ؛ نام یکی از کارتون های زیبا و خاطره انگیزی ای که خیلی از دهه شصتی ها و قبل تر دوستش داشتن و اخیرا هم در یکی ...