Tag Archives: Jurassic Park

آیا ماموت ها به زمین برمی گردند؟

آیا ماموت ها به زمین برمی گردند؟ وقتی که علم شبیه سازی مخلوقات منقرض شده بوجود آمد و همچنین پس از ساخت Jurassic Park،  بسیاری از مردم امیدشان برای خلق دوباره ماموت های پشمالو بیشتر ...