Tag Archives: potplayer

تنظیم زیرنویس فیلم با نرم افزار Daum PotPlayer

تنظیم زیرنویس فیلم با نرم افزار Daum PotPlayer نرم افزار  PotPlayer از قویترین نرم افزارهای پخش است شاید شما از km player استفاده می کنید اگر چنین است باید بدانید که kmplayer و pot player ...