Tag Archives: داستانک

داستانک استجابت دعا

داستانک استجابت دعا یک کشتی در یک سفر دریایی در میان طوفان در دریا شکست و غرق شد و تنها دو مرد توانستند نجات یابند و شنا کنان خود را به جزیره کوچکی برسانند. دو ...

داستان زیبای کوروش کبیر و کزروس

زمانی کزروس به کورش بزرگ گفت: چرا از غنیمت های جنگی چیزی را برای خود برنمی داری و همه را به سربازانت می‌بخشی؟ کورش گفت: اگر غنیمت های جنگی رانمی بخشیدیم الان دارایی من چقدر ...

داستانک زیبای زن زرنگ و قورباغه سحرآمیز

داستانک زیبای زن زرنگ و قورباغه سحرآمیز – روزي خانمي در حال بازي گلف بود که توپش تو جنگل افتاد. او دنبال توپ رفت و ديد که يک قورباغه در تله گير کرده است. قورباغه ...

گلدان و سکه

روزی دست پسر بچه ای که در خانه با گلدان کوچکی بازی می کرد، در آن گیر کرد و هر کاری کرد، نتوانست دستش را از گلدان خارج کند. به ناچار پدرش را به کمک ...

سقراط و مرد رنجیده خاطر

  سقراط و مرد رنجیده خاطر – روزی سقراط ، حکیم معروف یونانی، مردی را دید که خیلی ناراحت و متاثراست. علت ناراحتیش را پرسید ،پاسخ داد:”در راه که می آمدم یکی از  آشنایان را ...