Tag Archives: USB

روش جدید سرقت از ATM (عابر بانک) کشف شد

روش جدید سرقت از ATM (عابر بانک) کشف شد ایتنا-اخیرا مشخص شد كه سارقان قادر هستند تا با تزریق بدافزار با استفاده از درایوهای USB به ماشین های ATM، پول این دستگاه ها را به ...