آرشیو مطالب: معما

معمای تصادف حسین و پدرش را بیابید!

حسین و پدرش در خیابان قدم میزدند که ناگهان ماشینی با سرعت زیاد به آن ها برخورد کرد و بعد هم فرار کرد. پدر حسین در جا فوت میکند ولی حسین را به بیمارستان میبرند. ...